ในหลวงโปรดเกล้าฯ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ1ส.ค.

Written on:July 25, 2012
Comments
Add One
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ

โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญทั่วไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2555 ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกใน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดยจันทร์ไทยดอทคอม

ขอบคุณภาพประกอบจาก : TNN 


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


ไลน์เจแปนยอมรับระบบล่มรับ-ส่งข้อความไม่ได้
พระราชินี
พระราชินีพระอาการดีขึ้น ไร้ภาวะแทรกซ้อน

เงินบาทเปิด 35.54-35.55 บาท/ดอลลาร์

อุตุฯเตือนเหนือ-อีสานช่วง8-10ม.ค.มีพายุฝนฟ้าคะนอง

ช็อค! “อู๋ แมคอินทอช”เสียชีวิตเส้นเลือดในสมองแตก

“เสก”ตั้งฉายาตัวเองใหม่“เจ้าชู้แต่ดูแลได้”

Leave a Comment

Your email address will not be published.