Google
Current tag: ดอลลาร์

บาทเปิด33.68-33.69บ./$ อ่อนค่าจากแรงซื้อดอลลาร์

Written on:June 23, 2015

บาทเปิดตลาดแนวโน้มแข็งค่าจากดอลล์อ่อน

Written on:March 13, 2015

จับตาผลประชุมกนง.เงินบาทเปิด32.98-33.00

Written on:December 17, 2014