Google
Current tag: บางจาก

เบนซินลดราคาลงลิตรละ40สตางค์พรุ่งนี้

Written on:October 27, 2015

แวะปั๊มด่วน! ปตท.-บางจากขึ้นราคาโซฮอล์60สต.

Written on:March 3, 2015

ปตท.-บางจากเล็งขึ้นราคาน้ำมัน1-2วันนี้

Written on:February 17, 2015

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันเบนซิน-E20

Written on:January 8, 2015

ปตท.-บางจากลดเบนซิน-โซฮอล์60สต.

Written on:November 18, 2014

ปตท.-บางจากลดเบนซิน-โซฮอล์50สต.มีผลวันนี้(21 ต.ค.57)

Written on:October 21, 2014

คนใช้รถเฮ! พรุ่งนี้น้ำมันโซฮอล์ลด30สต.

Written on:August 6, 2014

วันนี้!ปตท.-บางจาก ลดราคาดีเซล14สต.

Written on:June 13, 2014

บางจากคาดราคาน้ำมันครึ่งปีหลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Written on:August 13, 2012
บางจาก-ราคาน้ำมัน

รีบเติม! พรุ่งนี้ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาเบนซิน40สต.

Written on:August 1, 2012
น้ำมันขึ้น