Google
Current tag: ฝรั่งเศส

5ศาสนาแถลงเสียใจเหตุรุนแรงที่ฝรั่งเศส

Written on:November 16, 2015

ฝรั่งเศสฉลอง”วันบัสตีย์”ครบรอบ226ปี

Written on:July 15, 2015

จนท.ฝรั่งเศสจับมือกราดยิงสนง.ชาลีฯได้แล้วบางส่วน

Written on:January 8, 2015

ฝรั่งเศสออกกฎใช้รถวันคู่-วันคี่ในปารีส

Written on:March 20, 2014

เมืองน้ำหอมอนุญาตรักร่วมเพศแต่งงานได้

Written on:July 5, 2012