Google
Current tag: ร้อน

คลื่นความร้อนปกคลุมอินเดีย คร่าชีวิตพุ่ง1,400ราย

Written on:May 28, 2015

คาดอุณหภูมิเมืองเลยทะลุ 42.2 องศา ผู้ว่าฯเตือนเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งหวั่นช็อกตาย

Written on:April 20, 2015