Google
Current tag: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมือง

ศาลฯ รับฟ้อง”ทักษิณ”ปล่อยกู้กรุงไทยวงเงินกว่า 9พันล.

Written on:July 25, 2012
ทักษิณปล่อยกู้แบงค์