Google
Current tag: สีกา

ชาวพุทธฉะกันสนั่นหนัง“อาบัติ”ทำศาสนาเสื่อมหรือไม่

Written on:September 25, 2015

ชาวบ้านนับร้อยล้อมจับเจ้าอาวาสวัดควนลังอยู่ในห้องกับสีกา

Written on:July 24, 2012
เจ้าอาวาสวัดควนลัง