Google
Current tag: อาการอาพาธ

หลวงพ่อคูณอาการดีขึ้น เตรียมกลับวัดบ้านไร่ 7ส.ค.นี้

Written on:August 1, 2012
หลวงพ่อคูณ

แพทย์เร่ง กายภาพบำบัดหลวงพ่อคูณ

Written on:July 14, 2012
ทำกายภาพบำบัดหลวงพ่อคูณ