Google
Current tag: เงินบาท

เงินบาทเปิด 35.54-35.55 บาท/ดอลลาร์

Written on:November 5, 2015

เงินบาทเปิดตลาด 33.77 บาท/ดอลลาร์

Written on:July 3, 2015

บาทเปิด33.68-33.69บ./$ อ่อนค่าจากแรงซื้อดอลลาร์

Written on:June 23, 2015

เงินบาทเปิดตลาด 32.41-32.43 บาท/ดอลลาร์

Written on:April 24, 2015

บาทเปิดตลาดแนวโน้มแข็งค่าจากดอลล์อ่อน

Written on:March 13, 2015

เงินบาทเปิดตลาด 32.60-32.62 บาท/ดอลลาร์

Written on:January 20, 2015

จับตาผลประชุมกนง.เงินบาทเปิด32.98-33.00

Written on:December 17, 2014

เงินบาทเปิดตลาด32.42-32.43บาท/ดอลลาร์

Written on:October 17, 2014

บาทแนวโน้มแข็งค่ารับปัจจัยเงินทุนไหลเข้า

Written on:July 28, 2014

รอปัจจัยใหม่หนุนเงินบาทเปิดทรงตัว

Written on:July 17, 2014