Google
Current tag: ไต้ฝุ่น

ไต้ฝุ่น“โนกูรี”อ่อนกำลังหลังถล่มเกาะโอกินาวา เจ็บ17คนระบบขนส่งเป็นอัมพาต

Written on:July 9, 2014

พายุวีเซนเตอ่อนกำลัง ฝนตกหนักบางแห่ง

Written on:July 25, 2012
วีเซนเตอ่อนกำลัง

อุตุเตือนพายุวีเซนเตทำฝนตกหนักระวังน้ำท่วม

Written on:July 24, 2012
พายุวีเซนเต