ธกส.ปล่อยกู้กองทุนอ้อยฯช่วยเกษตรกร อัดเงินทุน 1.65 หมื่นล้านบาท

Written on:July 15, 2014
Comments
Add One

ธ.ก.ส. อัดเงินทุน 1.65 หมื่นล้านบาท ให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้เกษตรกร

วันนี้ (15ก.ค.57) นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพิธีลงนามสนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อนำไปจ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2556/2557 กับนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากทุกภาคมาเป็นสักขีพยานการสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้

นายลักษณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 ก.ค. ได้อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินเพื่อนำไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยมีเงื่อนไขคือ นำเงินกู้ดังกล่าวไปจ่ายเพิ่มค่าอ้อย ฤดูการผลิตปี 2556/2557 ให้กับชาวไร่อ้อยในอัตรา 160 บาทต่อตัน โดยจ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบให้กับโรงงานน้ำตาล หรือตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบจริงจำนวน 103.67 ล้านตัน วงเงินกู้ 16,582.52 ล้านบาท กำหนดชำระเสร็จสิ้นภายใน 17 เดือน โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.75 ต่อปี หรือปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินเพื่อนำไปรักษาเสถียรภาพราคาในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา รวม 11 ครั้ง ซึ่งสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของชาวไร่อ้อยโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 150,000 ราย

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในระบบการผลิตอ้อยและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ธ.ก.ส. และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น รวมถึงลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างส่วนต่างรายได้หรือผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ การอบรมให้ความรู้ และอื่นๆ ตลอดจนการสนับสนุนสินเชื่อให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เส้นใยจากอ้อย การผลิตไฟฟ้า การทำปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน โดย ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

 
ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24

 


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ปรับระบบป้ายทะเบียน
คมนาคมเร่งปรับระบบป้ายทะเบียน
Googleเปิดสำนักงานใหญ่
สุดอลังการ! Googleเปิดสำนักงานใหญ่ลอนดอน

ยังหวานอยู่! เสก-กานต์ เตรียมจดทะเบียนรอบ 2
ควายเผือกคล้ายควายบุญ
พบควายเผือกคล้ายควายบุญที่เจ้าของกำลังตามหา

คสช.อนุมัติงบปรับปรุงทำเนียบ 252 ล้านบาท

“ประยุทธ์”รับสนองพระบรมราชโองการนั่งนายกฯวันนี้ 10.20น.

Leave a Comment

Your email address will not be published.