วันอนามัยโลกปีนี้เน้น “ความปลอดภัยด้านอาหาร”

Written on:April 7, 2015
Comments
Add One

วันอนามัยโลกปีนี้เน้น “ความปลอดภัยด้านอาหาร” เพราะที่ผ่านมาพบการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพประชาชนทั่วโลก

วันนี้(7 เม.ย.58) องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็น “วันอนามัยโลก” เพื่อรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยปีนี้เน้นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนส่งถึงมือผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “จากฟาร์มถึงจาน อาหารปลอดภัย” เพราะที่ผ่านมาพบการปนเปื้อนเชื้อโรค หรือสารเคมีอันตรายในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพประชากรทั่วโลก

การเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกกว่า 351,000 คนที่เกี่ยวข้องกับไวรัสและโปรโตรซัวที่ปนเปื้อนมากับอาหาร รวมทั้งประชากรอีกกว่า 528 ล้านคนที่มีภาวะติดเชื้อในลำไส้ คือผลการวิจัยล่าสุดขององค์การอนามัยโลก ซึ่งสะท้อนภาวะการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย โดยมีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อาหารยุคใหม่

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจัดจำหน่ายข้ามพรมแดน จนอาหารถึงมือผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพของประชากรโลกและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินงานตามหลัก 5 ประการอาหารปลอดภัย คือ รักษาความสะอาด, แยกอาหารปรุงเสร็จแล้วออกจากอาหารสด, ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง, เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม, ใช้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเป็นสำคัญ

นอกจากการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในอาหารที่จำหน่ายตามท้องตลาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความพิถีพิถันเรื่องการรับประทานอาหารปลอดภัยและเพื่อสุขภาพ ยังเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยตื่นตัวมากขึ้น โดยวิธีการที่ได้รับความนิยม คือการเน้นปรุงอาหารรับประทานเองภายในครัวเรือน บริโภคเนื้อสัตว์ ผักผลไม้อินทรีย์และปลอดสารพิษ ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุดเพื่อคงคุณค่าทางสารอาหารและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเอง

ขณะที่ต้นทางของห่วงโซ่อาหาร คือเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้ เช่น การปลูกข้าว ผัก และผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ ที่เน้นเรื่องคุณภาพผลผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


“มาร์กี้ ราศรี”เคลียร์”บอย”เข้าใจแล้ว

สาววัย19ปี เสียชีวิตหลังกินยาเสริมหน้าอก

กทม.เปิดทำบัตรปชช.ทุกวันถึงวันเลือกตั้งส.ว.

“หมอกฤษณ์”คอนเฟิร์ม!ปีหน้า”เจนี่”แต่งฟ้าแลบ
หลวงพ่อคูณ
หลวงพ่อคูณอาการดีขึ้น ออกกำลังกายได้แล้วแต่ต้องดูอาการอย่างต่อเนื่อง

ระวัง!สารอันตรายจากควันไหม้บางจาก

Leave a Comment

Your email address will not be published.