สธ.ตั้งเป้าลดแม่วัยรุ่น ให้ความสำคัญวางแผนครอบครัว

Written on:May 12, 2015
Comments
Add One

สธ.ตั้งเป้าลดแม่วัยรุ่น ให้สำคัญกับการวางแผนครอบครัว มีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่เหมาะสม

วันนี้ (12 พ.ค. 58) ที่โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation) จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ฯ และตัวแทนองค์กรสมาชิกจาก 160 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. พ.ศ.2558 เพื่อให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูล และผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ของประเทศสมาชิก

เกี่ยวกับวิธีการก้าวข้ามอุปสรรคการดำเนินงานด้านการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้แก่การวางแผนครอบครัว การบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี การส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ และการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เช่น เยาวชน สตรี ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือภัยสงคราม แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

นพ.สมศักดิ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอนามัยสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ซึ่งมี 17 ล้านกว่าคน โดยทำงานใกล้ชิดสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จการวางแผนครอบครัว อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง ประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 ไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากขึ้นไปเกือบ 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด 64.8 ล้านคน ปัญหาหลักที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขในปี 2555 ไทยมีวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีคลอดบุตรจำนวน 129,451 คน คิดเป็นอัตรา 53.8 ของต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน จึงได้เร่งดำเนินงานแก้ไขปัญหา โดยการบูรณาการการทำงานร่วมทั้งภายในและนอกกระทรวงฯ เพื่อให้การดูแลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าภายในปี 2560 จะลดอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000คน

 

 

 

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


มาเลเซียเผยแพร่รายงานMH370สูญหาย

ไฟไหม้โรงงานนิคมฯบางชัน จนท.เร่งคุมเพลิง เบื้องต้นยังไม่มีผู้เสียชีวิต
ลูกสาว “โกวิท วัฒนะกุล” ขับรถตกสะพานดับ
น้องมายด์ลูกสาว”โกวิท วัฒนะกุล” ขับรถตกสะพานดับ
ไล่ขวิดเจ้าของดับ
ควายเกาะสมุย คลั่ง!ขวิดเจ้าของดับอนาถ

ผู้เชี่ยวชาญชี้ทำงาน 9โมง-5โมงเย็นทำเสียสุขภาพ

แผ่นดินไหวไต้หวันสังเวยชายวัย 84 เสียชีวิต

Leave a Comment

Your email address will not be published.