กมธ.โชว์อินโฟกราฟฟิคร่างรธน.4มิติ

Written on:April 16, 2015
Comments
Add One

กมธ.ยกร่าง รธน.โชว์อินโฟกราฟฟิคภาพร่างกฏหมายฉบับปฏิรูป เชื่อมโยงเนื้อหาภาพรวม เน้นสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่  การเมืองใสสะอาดและสมดุล หนุนสังคมเป็นธรรมลดเหลื่อมล้ำ และนำชาติสู่สันติสุข

วันที่ 16 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้แจกอินโฟกราฟฟิค ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป โดยได้จัดวางบทบัญญัติในภาค หมวด และส่วนต่าง ๆ ให้เชื่อมโยง และหนุนเสริมต่อกัน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายร่วม 4 มิติ โดยจัดทำออกมาเป็นแผนภาพ 4 ภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างและเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ในภาพรวม เปรียบเสมือนการเห็นป่าทั้งผืน ก่อนจะลงลึกศึกษามาตราต่าง ๆ ที่เปรียบเสมือนต้นไม้แต่ละต้นในป่าผืนใหญ่

สำหรับจุดมุ่งหมายร่วม 4 มิติ  มีดังนี้

1.สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ สาระสำคัญเพื่อขยายและยกระดับสิทธิ เสรีภาพ โดยด้านสิทธิพลเมืองได้ให้เสรีภาพในการตั้งกลุ่มการเมือง เสรีภาพในการวิเคราะห์วิจารณ์คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือคำสั่งศาลโดยสุจริตตามหลักวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การขยายพื้นที่ทางการเมือง และการสร้างกลไกใหม่สำหรับภาคพลเมือง

2.การเมืองใสสะอาดและสมดุล สาระสำคัญเพื่อขจัดและป้องกันการซื้อสิทธิ-ขายเสียง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชั่นในทุกระดับ และการใช้อำนาจโดยมิชอบ ในขณะเดียวกันมุ่งสร้างเสริมระบอบการเมืองที่มีธรรมาภิบาลให้กลุ่มพลังทางสังคมและการเมืองทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ถ่วงดุลและตรวจสอบ

3.หนุนสังคมให้เป็นธรรม สาระสำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในมิติต่างๆ

4.นำชาติสู่สันติสุข สาระสำคัญเพื่อคลี่คลายปมปัญหาในอดีต สร้างความเข้าใจสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน และมีมาตรการป้องกันมิให้ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต สร้างรากฐานของสังคมประชาธิปไตยที่อยู่บนฐานการยอมรับในความหลากหลาย และการใช้สันติวิธี

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายร่วม 4 มิติข้างต้น จัดทำออกมาเป็นแผนภาพ 4 ภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้าง และเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ในภาพรวม เปรียบเสมือนการเห็นป่าทั้งผืน ก่อนจะลงลึกศึกษามาตราต่างๆ ที่เปรียบเสมือนต้นไม้แต่ละต้นในป่าผืนใหญ่

 

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


เตือนพท.เสี่ยงระวังน้ำท่วม-ดินถล่มใน1-2วันนี้

ตำรวจเมียนมาร์คุ้มครอง “อองซานซูจี” หลังถูกขู่ฆ่า

ตบรางวัล “หลินปิง” ฟันธงแม่น “สเปน” คว้าแชมป์ยูโร 2012

ทึ่ง!สะพานโค้งลาดชันสุดหวาดเสียวที่ญี่ปุ่น

สธ.ตั้งเป้าลดแม่วัยรุ่น ให้ความสำคัญวางแผนครอบครัว

“แทคยอน” 2PMเหวอ!โดนTAXIไทยปฏิเสธ

Leave a Comment

Your email address will not be published.