ครม.เห็นชอบเว้นภาษีดีเซลอีก1เดือน เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันยังสูง

Written on:April 9, 2014
Comments
Add One

ครม.มีมติขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตดีเซลอีก 1 เดือนสิ้นสุด 31 พ.ค. เตรียมชงกกต. เห็นชอบ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยขยายระยะเวลาการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือน คือตั้งแต่วันที่1 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557 และให้ดำเนินการต่อไปได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

ทั้งนี้ กค.เสนอว่า เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เม.ย. 2557 แต่โดยที่ขณะนี้ราคาขายปลีกน้ำมันยังคงมีราคาสูง ซึ่งหากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ำมันดีเซลในระยะนี้จะทำให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน จึงเห็นควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005โดยน้ำหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรอไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก1เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557

 

 

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24

 


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


พณ.คุมเข้มอาหารจานด่วนขึ้นราคาเกินจริง

“โอปอล์”แขวะแรงคนด่า “เมญ่า” ไม่สวย

พณ.ยืนยันขึ้นLPG-NGVไม่กระทบราคาสินค้า

“นิโคล”รับเลิก“ไฮโซต้น”แล้ว โต้เหตุมือที่3
กวาดเงินเรียบ
คนร้ายกวาดเงินตู้กดน้ำอยุธยาเรียบ
ยึดงาช้าง
กรมศุลฯ ตรวจยึดงาช้างมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

Leave a Comment

Your email address will not be published.