Google
Current category: ข่าวสถาบันฯ

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทรงเป็นปธ.พิธีมังคลาภิเษก

Written on:May 29, 2014

พระราชินีพระอาการดีขึ้น ไร้ภาวะแทรกซ้อน

Written on:August 14, 2012
พระราชินี

ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง-ราชินี

Written on:August 14, 2012
ลงนามถวายพระพร

ในหลวง-ราชินีห่วงไฟใต้ให้มูลนิธิชัยพัฒนาช่วยแก้

Written on:August 9, 2012
ในหลวง-ราชินีห่วงไฟใต้ให้มูลนิธิชัยพัฒนาช่วยแก้

แถลงการณ์ฉบับ7″พระราชินี”พระอาการดีขึ้น

Written on:August 8, 2012
แถลงการณ์ฉบับ7

พระราชินีพระราชทานคำขวัญเปรียบแม่คือช่างปั้น

Written on:August 7, 2012
แม่คือช่างปั้น

ในหลวงโปรดเกล้าฯ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ1ส.ค.

Written on:July 25, 2012
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ

พระราชินีทรงพระประชวร แพทย์ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจชั่วระยะ

Written on:July 22, 2012
ทรงพระประชวร

พสกนิกรร่วมถวายพระพร”ในหลวง”ที่ศิริราช

Written on:July 15, 2012
พสกนิกรถวายพระพร"ในหลวง"

ในหลวงพระหัตถ์ขวากระตุก งดพระราชกิจระยะหนึ่ง

Written on:July 13, 2012
ในหลวงพระหัตถ์ขวากระตุก งดพระราชกิจ