Google
Current tag: ปอป่วย

แพทย์เผยอาการไตวายของ”ปอ ทฤษฎี”คงที่

Written on:December 1, 2015

“ปอ ทฤษฎี” เริ่มตอบสนองต่อการรับรู้ดีขึ้น

Written on:November 26, 2015

พ่อ”ปอ ทฤษฎี”หวังอยากให้ปาฏิหาริย์ช่วยลูกชาย

Written on:November 12, 2015