Google
Current tag: ยิงแฟน

ตร.จับหนุ่มหึงโหดจ่อยิงแฟนสาวดับ

Written on:October 31, 2014

แรงหึง จ่าสิบเอกโหดยิงแฟนดับ-ก่อนฆ่าตัวตายตาม

Written on:July 12, 2012
หึงโหดยิงแฟนดับ