Google
Current tag: สำนักพระราชวัง

พระราชินีพระอาการดีขึ้น ไร้ภาวะแทรกซ้อน

Written on:August 14, 2012
พระราชินี

แถลงการณ์ฉบับ7″พระราชินี”พระอาการดีขึ้น

Written on:August 8, 2012
แถลงการณ์ฉบับ7

พระราชินีทรงพระประชวร แพทย์ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจชั่วระยะ

Written on:July 22, 2012
ทรงพระประชวร

ในหลวงพระหัตถ์ขวากระตุก งดพระราชกิจระยะหนึ่ง

Written on:July 13, 2012
ในหลวงพระหัตถ์ขวากระตุก งดพระราชกิจ