สรรพากรขยายเวลาลดภาษีเงินได้อีก1ปี

Written on:November 14, 2014
Comments
Add One

กรมสรรพากร ขยายเวลาลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก1ปี เพื่อให้สอดคล้องเศรษฐกิจ 

วันนี้ (14พ.ย.57) กรมสรรพากร ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 1 ปี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยระบุว่า ด้วยขณะนี้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ.2557 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2557 แล้ว

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นการขยายเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้น ซึ่งได้มีผลใช้บังคับมาแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2556-2557 ต่อไปอีก 1 ปีภาษี คือในปีภาษี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรมสรรพากร ขอชี้แจงเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่เข้าใจทั่วกันโดยกำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ โดยเงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน   300,000 บาท เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 5 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน  500,000  บาท เสียภาษีร้อยละ 10 ส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน  750,000  บาท เสียภาษีร้อยละ 15 ส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 20 ส่วนที่เกิน   1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 25 ส่วนที่เกิน   2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 30 ส่วนที่เกิน   4,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 35

อย่างไรก็ดี สำหรับเงินได้สุทธิหลังจากการคำนวณเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดิม ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551

 

 
ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24

 


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


ลูกชาย”โหน่ง ชะชะช่า”ซิ่งเก๋งพลิกคว่ำหวิดดับ

ผบ.ทบ.เชิญบุคคลสำคัญร่วมประชุมบ่าย2 รับทราบการใช้กฎอัยการศึก

มติครม.ลดบาทเดียวค่าโดยสาร MRT 3สถานีใหญ่

คุมผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพหญิงเมียนมาทำแผน 2 จุด

ราคาทองคงที่ รูปพรรณขาย19,000บ.

นศ.สาวเครียดเพื่อนโพสต์เฟซบุ๊กกระโดดตึกดับ

Leave a Comment

Your email address will not be published.