รองปลัดกห.เรียกหน.ส่วนราชการถกปฏิรูปประเทศ

Written on:June 4, 2014
Comments
Add One

รองปลัดกลาโหมฯ เรียกส่วนราชการ แจงแนวทาง 4 ขั้น หารือปฏิรูปประเทศ

วันนี้ (4มิ.ย.57) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องสุรศักดิ์มนตรี  กระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาการราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ หรือ คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ซึ่งมีการเชิญผู้แทนเหล่าทัพ ทั้ง ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  โดยมีผู้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิ  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น หลังคสช.มอบหมายภารภารกิจให้มีการดำเนินการเตรียมการปฏิรูปประเทศไทย

ทั้งนี้ มีรายงานว่ากรอบการการดำเนินงานของคณะทำงานเตรียมการปฏิรูป คสช. จะมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน โดยในขั้นแรกจะเป็นการรวบรวมข้อมูลและจัดทำหัวข้อรับฟังข้อคิดเห็น จากผลงานที่เคยมีอยู่หรือข้อเสนอประชาชนผ่านสื่อต่างๆ งานวิจัยต่างๆ โดยจะสังเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดเพื่อจัดทำหัวข้อการรับฟังความเห็น

จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยผ่านการการจัดเวทีสานเสวนาเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายรวมทั้งคู่ขัดแย้ง และส่งหัวข้อการรับฟังให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นจากทุกกลุ่ม โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทางเว็บไซด์และตู้ ปณ. ส่วนขั้นตอนที่3 จะเป็นการรวบรวมผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจากทุกช่องทางทั่วประเทศ จัดกลุ่มแยกแยะประเด็นความคิดเห็นของทุกฝ่าย ก่อนที่ขั้นตอนสุดท้ายจะมีการสรุปผลความคิดเห็นรายงานต่อ คสช.เพื่อพิจารณาต่อไป

 

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24

 


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


กทม.รณรงค์ลดโลกร้อน ชวนปิดไฟ29มี.ค.57นี้

หวานเวอร์!”ชาคริต”ยินดีหลงหาก”วุ้นเส้น”ทำคุณไสยใส่

ป่วนใต้!ลอบบึ้มบ่อนไก่ชนจ.ปัตตานีดับ2

ลุงสอิ้งเตรียมเข้าถวายพระพรในหลวงวันนี้

ต้นจามจุรีหักทับนิสิตจุฬาบริเวณตึกวิศวะฯสาหัส 3 คน

ฮอนด้าเรียกคืนมินิแวนเกือบ9แสนคัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.