บุคลากรแพทย์กทม.ย้ำจุดยืน…ให้บริการทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค

Written on:March 28, 2014
Comments
Add One

บุคลากรทางการแพทย์กทม.แสดงจุดยืน-เจตนารมณ์ให้บริการทุกฝ่าย ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม

วันนี้ (27 มี.ค.) นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นำเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ของเครือข่ายฯ เพื่อเชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฯ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักมุ่งสู่สังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของเครือข่ายฯ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์และแนวโน้มทางสังคมของประเทศไทย ได้เข้าสู่ภาวะความแตกต่างทางความคิดมากขึ้น ประกอบกับสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ในการทำงานได้ถูกชี้นำ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและประชาชน โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,000 คน ร่วมกิจกรรม

สำหรับสาระสำคัญของแถลงการณ์ดังกล่าว มี 3 ประเด็น คือ 1. ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ (No Discrimination) 2. ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) และร่วมมืออย่างจริงจังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไข และ 3. ต่อต้านการใช้ความรุนแรง (Anti-Violence) โดยไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

 

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24

 


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


เตรียมบันทึก“Bike for Mom”ลงกินเนสส์บุ๊ค

ปภ.สรุปพื้นที่น้ำท่วม2จว.อีสาน15อำเภอ การเกษตรเสียหายยับ

ศภช.เตือนใต้ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน18-20ธ.ค.
รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม
รัฐจ่ายเงินน้ำท่วม2หมื่นทุกครัวเรือน
แพทตี้โต้ข่าวแดน
แพทตี้โต้ข่าวแดนปันใจกิ๊ก ยันรักยังแฮปปี้ดี
ฉายา โดม ปกรณ์ ลัม
ฉายาดาราไทย ประจำปี 2555

Leave a Comment

Your email address will not be published.