Google
Current tag: กปน.

แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล12ธ.ค.นี้

Written on:December 9, 2015

กปน.เตือน11จุดเมืองกรุงเสี่ยงรับน้ำประปาเค็ม

Written on:July 17, 2015

กปน.งดเก็บค่าน้ำบ้านใช้ไม่เกิน5ลบ.ม. เริ่มเม.ย.นี้

Written on:March 25, 2015

การประปานครหลวงแจ้งน้ำประปาไหลอ่อนคืน 21 มี.ค.นี้

Written on:March 20, 2015

กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนหลายพื้นที่คืนวันที่29พ.ย.

Written on:November 28, 2014

พนักงานกปน.ร่วมบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง

Written on:May 20, 2014

ร้อนจัด!ยอดใช้น้ำประปาพุ่ง5.3ล้านคิว/วัน

Written on:April 25, 2014

วอนคนกรุงอย่าเล่นสงกรานต์คลองประปา เนื่องจากน้ำคลองไหลเชี่ยว

Written on:April 1, 2014