คสช.ประชุมงานด่วนสั่งขุดแม่น้ำวังแก้แล้ง

Written on:July 20, 2015
Comments
Add One

ทีมเลขาฯคสช.เผยผลประชุมประจำสัปดาห์สั่งประสานราชการลุยงานเร่งด่วนช่วยภัยแล้งให้ทภ.3 ขุดแม่น้ำวัง

วันนี้ (20 ก.ค.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า การประชุมประจำสัปดาห์ของสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) มี พล.อ.สุชาติ หนองบัว รองเลขาธิการ คสช. เป็นประธานที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดได้ของกลาง ยาบ้า 67,647 เม็ด, ไอซ์ 12.38 กรัม, กัญชา 68 กรัม, ไม้หวงห้าม 192 ท่อน, ไม้หวงห้ามแปรรูป 315 แผ่น และยังคงเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ด้วยการลงพื้นที่พบปะและประชาสัมพันธ์กับประชาชน ร่วมกับการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีผู้รับบริการ 2,263 คน การเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจในพื้นที่มาร่วมเสนอแนะและรับทราบข้อมูลความคืบหน้าในการบริหารงานของภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วม รับฟัง3,208 คน และการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างการคืนความสุข การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และพื้นที่ต่างๆ1,192ครั้ง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ประธาน ได้กำชับให้ทุกส่วนของ คสช. ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะงานตามบัญชาเร่งด่วนของ หัวหน้า คสช.และ นายกรัฐมนตรี ในเรื่องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เข้าสอบถามและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปัญหาหนี้สิน แรงงานที่ว่างงาน ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้ คสช. โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและรวบรวมให้รัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงตามความเดือดร้อนมากที่สุด

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ซึ่ง คสช. ได้สนับสนุนรัฐบาลและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและมาตรการการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คสช. จะได้เตรียมการให้การสนับสนุนส่วนราชการพลเรือนตามที่ได้รับการร้องขอในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมในลักษณะการขุดบ่อใหม่, ขุดท้องน้ำ , ขยายแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น โดยขณะนี้ คสช. ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วในบางพื้นที่ คือ ได้มอบให้กองทัพภาคที่ 3เข้าดำเนินการขุดท้องน้ำในแม่น้ำวัง จำนวน 2 พื้นที่ ใน จ.ตาก และลำปาง ตามที่รัฐบาลมอบหมาย

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า นอกจากนี้ ประธานยังได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานของ คสช. พิจารณาและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วจากส่วนราชการอย่างเต็มที่ รวมทั้งในห้วงที่ผ่านมาได้มี พ.ร.บ.หลายฉบับประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานและเร่งรัดหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้มีการออกกฎ ระเบียบที่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่

 

 

 

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24


   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


ตร.จำลองเหตุปล้นรถขนเงินกลางเมืองชลบุรี

ลุงสอิ้งเตรียมเข้าถวายพระพรในหลวงวันนี้

ชาวเน็ตจี้หนุ่มดูถูก “ชุดตุ๊กตุ๊ก” โชว์กินขี้หมา
โรคไข้เลือดออก
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

“โรส-Room39”จับมือเปิดหมวกหาทุนช่วยเนปาล

แมนฯยูทุ่มเงิน18.4ลป.คว้ากุนโดกันเสริมทัพ

Leave a Comment

Your email address will not be published.